Om oss

RSG-byggnad-sommar
RSG-entre-sommar

RSG connexion

Vi har mer än 35 års teknisk erfarenhet av kablagetillverkning, och erbjuder hela kedjan från kvalificerad rådgivning till design och produktion. Företaget grundades 1984, och arbetar enligt en ledningsprocess som innebär att vi ständigt verkar för att utveckla och förbättra oss. Bolaget är ISO 9001 certifierade och följer IPC’s tillverkningsstandard då vi tillverkar kablage.

Huvudkontor, med både försäljning och produktion, är beläget i Karlskoga. Sedan hösten 2009 har det skett en del förändringar med vår byggnad. Vi har byggt ut med ca 300 kvadratmeter vilket har gett nya kontorslokaler och nya lagerutrymmen. I och med detta har entrén flyttats till baksidan där vår parkering är belägen. I den äldre delen av byggnaden fortsätter ombyggnationer och renoveringar.

Vintern 2020 har vi byggt ut med ca 170kvm med ändamålet att få ett bättre flöde och arbetsmiljö.