Kontaktdonsmontering

RSG connexion är nu QPL-godkända för montering av kontaktdon enligt MIL-C-D38999 serie 3. Komponenter till dessa don tillverkas av Deutsch.

RSG connexion är, som enda företag i Norden, godkända för kontaktdonsmontering enligt standard VG95234. Komponenter till dessa don tillverkas av Amphenol.

Vi har låga priser och korta leveranstider för små kvantiteter eftersom kontaktdonen monteras på plats i våra lokaler.

Vi har komponenter för att montera huvuddelen av alla layouter.