RSG connexion AB

 

 

Vi har mer än 30 års teknisk erfarenhet av kablagetillverkning, och erbjuder hela kedjan från kvalificerad rådgivning till design och produktion.

  

Företaget grundades 1984, och arbetar enligt en ledningsprocess som innebär att vi ständigt verkar för att utveckla och förbättra oss.

 

Huvudkontor, med både försäljning och produktion, är beläget i Karlskoga.

Sedan hösten 2009 har det skett en del förändringar med vår byggnad. Vi har byggt ut med ca 300 kvadratmeter vilket har gett nya kontorslokaler och nya lagerutrymmen. I och med detta har entrén flyttats till baksidan där vår parkering är belägen.
I den äldre delen av byggnaden fortsätter ombyggnationer och renoveringar.

  

  


ISO 9001:2015


Trippel-A diplom


Broschyr om RSG connexion